Velkommen til PBL Consulting Aps
De fleste virksomheder har behov for at tilpasse sine omkostninger til de forhold der er gældende for deres markeder.

PBL Consult tilbyder rådgivning inden for It-Contract Management, som giver virksomheder mulighed for at optimere omkostningerne gennem etablering af kontraktoverblik og organisering af arbejdet i forhold til indgåelse af kontrakter, opfølgning på eksisterende kontrakter og processerne i forhold til rapportering, budgetter og compliance.

Rådgivningen henvender sig til både store og mindre virksomheder inden for den private og den offentlige sektor.

Det er PBL Consults erfaring, at potentialet for optimering af omkostninger med fokus på leverandør-kontrakter er betydeligt og at grundlaget for optimeringen skabes gennem opbygning af et fuldstændigt kontraktoverblik.